Poradnik inwestora cz. 3 – Układanie kostki brukowej krok po kroku


Podjęliśmy już decyzję o wybrukowaniu nawierzchni wokół posesji, wybraliśmy kostkę i zakupiliśmy niezbędne materiały. Przed nami układanie kostki brukowej, aby nasz wymarzony podjazd nie tylko cieszył oko, ale także był funkcjonalny i trwały. Poniżej znajdziecie porady, jak wykonać montaż i jakich błędów należy unikać.

Krok 1. Wyznacz teren do wybrukowania.

Praktycznie każdy inwestor przed przystąpieniem do brukowania dysponuje projektem lub przynajmniej szkicem poglądowym wyznaczającym obszar do wydrukowania. Projekt umożliwi nam nie tylko zakupienie odpowiedniej ilości materiału, ale pozwoli także na uniknięcie nieprzewidzianych problemów w czasie układania.

Przy wyznaczaniu terenu pomocne będą miara, szpilki lub paliki oraz sznurek. Wbij szpilki w ziemię w odległości co 50 cm i rozciągnij na nich sznurek. Jeśli brukowana powierzchnia zakłada łuki lub zakręty, wbij dodatkową szpilkę pośrodku wytyczonego traktu, która będzie pełniła funkcję środka okręgu, po którym będziesz prowadzić łuk. Po wyznaczeniu zakrętu, szpilka może zostać usunięta.

Rys. budujemy-dom.pl

Krok 2. Prace ziemne.

Aby kostka brukowa nie zapadała się albo nie wybrzuszała, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Podbudowa to najważniejszy i najtrudniejszy element prac. Głębokość korytowania jest różna w zależności od funkcji brukowanej powierzchni. Dla podjazdów będzie to minimum 40 cm, dla chodników i ścieżek wystarczające może być 20-30 cm głębokości wykopu. Jeśli podłoże jest bardzo miękkie, gliniaste, wykop powinien być odpowiednio głębszy.

Ważne jest odpowiednie wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu, tak, aby było przepuszczalne dla wody.. Podbudowę wykonujemy z grubego kruszywa (np. żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem), a każda warstwa powinna mieć grubość ok. 10 cm. Następnie rozgarniamy kruszywo grabiami lub wyrównujemy łatą profilującą oraz zagęszczamy mechanicznie kolejne warstwy. Jeśli grunt charakteryzuje się niską spoistością, niezbędne może się okazać zastosowanie geowłókniny, która pełni funkcję separacyjną, czyli nie dopuści do przemieszczania się kolejnych warstw.

Podbudowa pod kostkę brukową – schemat konstrukcji drogi dla ruchu kołowego 1. Krawężnik, 2. Fundament krawężnika, 3. Grunt rodzimy, 4. Podbudowa grubości 30 cm zagęszczana warstwami po 10 cm, 5. Podsypka piaskowa, 6. Kostka brukowa Rys. Buszrem

Krok 3. Obrzeża i podsypka.

Po wykonaniu podbudowy układamy obrzeża o grubości odpowiedniej dla danej kostki. Obrzeża sadowimy na ławie z oporem betonowym z półsuchego betonu, dzięki czemu nawierzchnia będzie mocna i wytrzymała. Po osadzeniu brzegów, wykonujemy podsypkę z drobnych odsiewów kamiennych lub mieszanek kamienno-piaskowych. Po wysypaniu podsypki należy ją wyrównać, np. łatą profilującą, ale nie ubijać.

Krok 4. Układanie kostki

Po wykonaniu poprzednich kroków, ułożenie kostki jest już prostą sprawą. Kostkę układaj jedną przy drugiej, dobijając każdą gumowym młotkiem, aby dobrze związała się z podsypką. W miarę możliwości unikaj docinek. Kostkę wyrównujemy zagęszczarką wibracyjną.

Krok 5. Utrwalanie nawierzchni.

Po ułożeniu wszystkich kostek należy wykonać spoinowanie powierzchni. Polega to na wysypaniu całej nawierzchni piaskiem, który wypełni szczeliny między kostkami. Warto czynność powtórzyć kilkakrotnie, aby piasek szczelnie wypełnił po brzegi szczeliny między kostkami. Można także polać nawierzchnię wodą, aby jeszcze lepiej ubiła piasek podczas wsiąkania w szczeliny.

Jakich błędów unikać podczas brukowania?

  1. Brak zachowania spadków nawierzchni.

Spadek powinien wynosić ok. 1-2%, aby woda nie zalegała na kostce. Jeśli ze względu na rozmiar brukowanej powierzchni zachowanie spadku nie jest możliwe, powinniśmy zainwestować w odpowiednie odwodnienie liniowe.

  1. Brak znajomości właściwości gruntu.

Nie każdy ma możliwość zainwestować w badanie geologiczne gruntu. Może się to okazać jednak bardzo przydatne dla określenia sposobu odwodnienia, grubości podbudowy a także użytych materiałów.

  1. Układanie kostki „na styk”.

Pamiętajmy, że każda nawierzchnia „pracuje”, więc najczęstszym błędem jest zbyt ścisłe układanie kostki. Niezachowanie szczelin między kostkami może skutkować uszkodzeniem ich krawędzi, ukruszaniem się lub wybrzuszaniem.

  1. Brak nakładki na zagęszczarkę

Stalowa płyta zagęszczarki może doprowadzić do porysowania ułożonej już kostki. Aby tego uniknąć, należy stosować elastomerową nakładkę na płytę, żeby nie zniszczyć kostki podczas wyrównywania nawierzchni.

Jeśli wykonaliśmy wszystkie etapy poprawnie stosując się do zaleceń producentów, możemy cieszyć się trwałą i funkcjonalną nawierzchnią przez długie lata.

 

Dodaj komentarz